Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței

Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței

Declarația

I – Înaltul Consiliu al guvernatorilor Din Franța este Comisia Masonică Supremă a Marii Loji masonice franceze de tradiție, independent și suveran regulate puteremasonică.

II – Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței este responsabil pentru formarea și conducerea Marea Franceză Masonice Lodge de Tradiție, la fel ca ascultarea și toate Loji din lume sub control sunt.

III – Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței este recunoscut ca un Ordin Masonic Regulat De către Confederația Internațională a Marilor Loji, care a emis-o cu o diagramă regulată la momentul constituției sale, precum și de către mai multe puteri masonice din întreaga lume.

IV – Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței este de renume mondial pentru a dezvolta spiritul vechii tradiții francmasoneriei.

V – Membrii care alcătuiesc Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței sunt toți foști maeștri venerabili care au servit ca Mare Ofițer.

VI – Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței este format din toți Marii Ofițeri ai Cetățenilor și Marii Maeștri ai Guvernatorilor, trecut sau în funcție. Înaltul C
onsiliu al Guvernatorilor Franței este prezidat de Marele Maestru al Ordinului sau în absența sa de către Marele Maestru Adjunct sau de către un Mare Ofițer numit în acest scop.

VII – Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței este responsabil pentru apărarea intereselor organizațiilor masonice sub controlul său.

VIII – Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței cultivă dragostea fraternă între toți masonii liberi ai lumii și în principal între membrii care alcătuiesc organizațiile pe care le controlează sau este responsabil de.

IX – Ca un ordin masonic regulat, Înaltul Consiliu al Guvernatorilor Franței interzice membrilor săi de la aderarea la o putere masonică nu sunt recunoscute de ordinul nostru.

X – Lista membrilor Înaltului Consiliu al Guvernatorilor Franței este publicată pe site-ul nostru sau pe un site al unei puteri masonice recunoscute de Ordinul nostru.