Обраќање на Големиот Мајстор

Обраќање на Големиот Мајстор

Кога би морал да дефинирам што е тоа Слободен Sидар, вака едноставно би го дефинирал.

Во 1680-тите две главни струи на оваа мисла се соединија… здружувањето на шкотските ложи со Англија. Двете струи ќе дадат се од себе за да создадат ембрион на тоа што сега го нарекуваме Слободно Sидарство. Во периодот 1780.-1820. година здружената работа на оперативната работничка класа на обичните градители на катедрали и преубавите ремек-дела, и спекулативната работа на англиските благородници кои ја негувале културата која потоа овозможила доволно средства за хуманитарни и добротворни цели, ги поставиле првите темели.

Денес добротворниот аспект сè уште постои, но суштинската работа на Слободниот Sидар останува неговата работа на себе. За да ја почитуваат универзалноста на верата, тие меѓу другото веруваат во Големиот Архитект на Универзумот, а не во Бог на одредена религија.

Жените и мажите од денот на нивната иницијација, живеат во потрага по нивната вистина и нивната мудрост, следејќи го патот на една голема фреска или голем стрип, ако сакате, претставена преку степени на потрага по знаењето и нивната должност, чекор по чекор, да работат на градбата на својот внатрешен Храм. Тоа е така заради филозофијата, симболиката и текстовите на езотеричните традиции.

Нивната цел е да се подобрат себе си и да размислуваат за тоа како да ја достигнат мудростта, хуманоста и почитта кон другите.

Слободното Sидарство е Ред со непроменливи строги правила утврдени уште од почетокот на неговото создавање. Има свои гестикулации и свој ритам.

Смртта, повторното раѓање и животот се за нас, засекогаш основата на вечното…

Слободниот Sидар задолжително мора да ги почитува моралните закони и ако добро ја разбирал Уметноста, никогаш нема да биде глупав атеист или нерелигиозен развратник.

Но, ако во старо време, од Слободните Sидари било барано да бидат иницирани во главната религија на својата земја или нација, сепак, денес се смета дека секој Слободен Sидар треба да се остави да има свое сопствено гледиште.

Што значи, треба да бидат искрени, добри и чесни луѓе, без оглед на нивната вера или убедување што можат да ги разделат, со што Слободното Sидарство станува центар на Обединување преку искреното пријателство помеѓу Браќата, кои инаку би останувале далечни.

Рајот не е изгубен, тој е на северот на светот, каде што секогаш светнува светлината на Првото Утро. Од Аполон до Херкулес, и од богот Один што вреска до магичната Срна што се мажила за Синиот Волк за да го воздигне Џингис Кан… елементите даваат живот на вистинската иницијација преку истражувањето на митологијата, т.е. науката за мистеријата.

Пораката од градителите на катедралите: „Тоа што го правите тоа сте самите.“, им говореле Мајсторите на проектот што ги граделе катедралите, додека скулпторите ја врежувале во каменот симболичката и езотеричната порака наследена од најстарите цивилизации, како таа од Египет. Кои биле овие луѓе? По кој пат на иницијацијата треба да се тргне за навистина да се влезе во Храмот и да се открие светлината на Првото Утро, благодарение на Братството на градители?

Тоа е патот на иницијацијата или Триесет и три степени на мудроста. Средновековните скулптури често ни прикажуваат духовна порака. Така што тие во катедралата во Мец прикажуваат триесет и три степени на мудроста што водат кон знаењето.

Од семе до овошје, од суво дрво до цветно дрво, еволуцијата е долга, а понекогаш и опасна, но таа води, од обиди до предизвици, до исполнување.

Тоа што ги подучува моите Браќа е еден вид на лавиринт, чија заедничка нишка може да ја дофати само раката на Слободниот Sидар.

Јас не се преправам дека ја имам пополето оваа празнина, но верувам дека успеав да посочам како може да се пополни. Можеби моите зборови ќе потпомогнат развој на некои многу поцелосни дела од ваков вид, и тогаш мојата работа ќе биде од корист.

Сите делови од градбата на античката иницијација се собрани и измешани заедно и изгледаат како збунувачки збир на различни материјали, но донекаде искусен работник, би можел да ги склопи и да ги класифицира и да направи совршена целина од нив.

Абибал Абирам!

Коментар на Големиот Mајстор за Слободноѕидарската духовност

Човек кој што го практикува патот на иницијација предаден преку ритуалите на Големата Традиционална Масонска Ложа на Франција, постепено ја проширува својата Свест за својата внатрешна реалност, како и реалноста која што го опкружува.

Иницираниот Слободен Sидар не е мистик во потрага по Бог, туку рационален човек во потрага по светлина, знаење или свесност.

Не е битно какви зборови користиме сè додека ги разбираме во своето внатрешно битие.

Денешното општество сериозно страда од голема духовна фрустрација што предизвикува насилство и нарушување во однесувањето.

Поимот и разбирањето на „животот во дух“ има свое потеклото во почетоците на човештвото и води до развојот на уметноста на иницијација, на традиција што ја поседува Големата Традиционална Масонска Ложа на Франција.

Големиот Мајстор

Коментар на Големиот Мајстор за традиционалната Слободноѕидарска регуларност

М∴УУ∴ББ∴, УУ∴ББ∴ , УУ∴СС∴ и сите мои сакани Bраќа,

Јавноста има особен интерес за Слободното Sидарство, љубопитни да дознаат што навистина претставуваме. Секој што го чита ова, се разбира е воден од своите лични мотиви. Поради тоа, ќе избегнам да зборувам на тоа што е специфично за нашата Уметност, за оваа порака да може да биде достапна и за Слободните Sидари, но и за тие кои што не се.

Ние донесовме круцијална одлука да формираме меѓународна конфедерација на Слободноѕидарски сили, со почит кон Слободноѕидарската регуларност и со тоа се сврстуваме во групата на т.н. регуларни Слободноѕидарски организации.

Нашиот пристап има за цел автоматски да го отстрани од светскиот слободноѕидарски пејзаж, концептот според кој мора да постои само една регуларна обедијенција во една држава. Ваквата одредба не е во согласност со универзалноста на нашата институција и се должи само на тоталитарни и протекционистички размислувања на минатото што денес се застарени и претставуваат извор на секаков вид злоупотреба.

A tous ceux qui veulent ou qui voudront savoir ce que nous représentons, spécialement à ceux qui, jusqu’alors ont monopolisé le concept de la maçonnerie régulière de tradition ; nous leur disons que nous sommes majoritairement à la base, issus de ces organisations qui ont longtemps représenté le cursus de la maçonnerie régulière. Notre choix n’était pas guidé par des intérêts mercantiles comme c’est le cas pour certains, mais par une soif profonde du savoir. Nous avons cru en ce que nous faisions, aimé l’art qui nous y était enseigné quand cela le fût dans les conditions de la pureté. Nous ne pourrons donc jamais trahir notre serment au regard de l’art royal.

Que ceux là ne nous considèrent par conséquent pas comme des adversaires, encore moins des ennemis. Nous sommes tout simplement devenus des co-habitants. Nous disons à tous que les progrès accomplis grâce aux travaux de nos recherches nous ont conduit à des interrogations qui ont porté sur plusieurs aspects de nos organisations de souche.

C’est ainsi que pour éviter de devenir des critiques, au risque de violer nos engagements, ce qui nous était impossible ou de prendre la mauvaise décision de nous éloigner définitivement des colonnes rallongeant la liste des déçus, ou encore comme l’ont fait certains de nos Frères, de rejoindre les organisations dont les fondements ne sont pas conformes à notre idéal, nous avons pris l’initiative de nous engager sur cette voie. Notre décision a été principalement dictée par l’importante raison suivante :

Notre désapprobation de nombre de dispositions et comportements inconcevables au sein des organisations maçonniques régulières depuis plusieurs années. Malheureusement de telles pratiques condamnables ont la bénédiction des instances dirigeantes de ces obédiences et ne semblent pas pouvoir être remises en cause comme cela se devrait.

J’espère qu’au lieu de nous jeter l’opprobre en nous stigmatisant, nos Frères de ces organisations chercheront plutôt à se rapprocher de nous, admettant notre existence et même la soutenant, car notre objectif est uniquement de sauver notre maçonnerie de pure tradition de toutes les dérives auxquelles elle est en permanence exposée. Nous demeurons dans le cadre d’une démarche s’inscrivant par conséquent dans l’ordre de l’assainissement, la restauration et la préservation des valeurs de notre franc-maçonnerie de pure tradition.

Quant à notre régularité maçonnique, elle provient du fait que nous respectons scrupuleusement :

  • La tradition initiatique en sélectionnant les impétrants sur leur qualification personnelle au regard de l’initiation, sans tenir compte de leur position sociale ou d’un quelconque autre intérêt,
  • Le symbolisme pris dans son universalité spirituelle et non sous un angle social, moral, politique ou confessionnel,
  • Les Landmarks,
  • La pratique rituelle la plus authentique et la plus pure,
  • Les rituels anciens sans altération ni modification,
  • Le mode de transmission hérité de nos anciens Frères.

Selon les extraits du REGIUS premier Article :
Maître maçon se montrera loyal envers sa confrérie.
Du compagnon n’exigera jamais plus qu’il ne saurait en faire.
Au coût de vivre, en bonne foi, fixera son juste salaire.
Maître maçon, voici ta loi :
Agir toujours en chef honnête, que nul ne puisse attendre en vain cette rigueur que l’on te prête.
Jamais n’accepte un pot de vin d’un compagnon, de ton Seigneur, ne reçois rien d’aucune sorte, venant du pire ou du meilleur, que dignité point ne supporte.
Ainsi, sans nulle réticence, auras pour toi ta conscience.

Cet article est d’un sens profond et chacun des dirigeants des obédiences dites régulières devrait en faire un sujet de méditation pour sa conscience.

Notre institution, comme nous le savons tous a toujours été l’objet des attaques extérieures qui ne datent pas d’aujourd’hui, grâce à sa noblesse affirmée et prouvée, elle a souvent su se maintenir intacte. Fonctionnant de cette manière, les personnalités les plus illustres comme les simples gens, tous de bonne renommée n’ont pas dérogé en défilant devant nos portes pour se faire admettre dans nos rangs, sans la certitude d’être acceptés. Pourquoi tant de défections dans nos rangs de nos jours ? Quoique les recrutements ne soient pas en chute libre du fait de l’engouement que suscite notre art royal.

Je n’irai pas jusqu’à déclarer que notre institution est en voie de disparition. Dans les pays francophones on aurait pu espérer lui trouver encore des lendemains meilleurs si le démon des métaux acceptait de s’éloigner de nos colonnes, tâche pas du tout facile. Dans les pays anglophones la situation est incontestablement plus regrettable et tout le monde fait comme si de rien n’était. Cependant, que l’on se situe d’un côté comme de l’autre, il est évident que le visage de la maçonnerie régulière ne s’embellit pas et bien au contraire.
En toute conscience nous ne pouvons plus demeurer dans l’aveuglement total.

En effet en parcourant la presse écrite aux États-Unis d’Amérique, dans le Royaume Uni, en France, en Afrique au sud du Sahara et celle d’autres coins et recoins du monde, je découvre avec stupéfaction comment notre organisation est décriée. Malgré tout cela, personne ne réagit. L’on pourrait croire que tout est normal. Pourtant notre cursus maçonnique est bel et bien en souffrance à cause de ses propres membres.

Nous ne sommes pas loin du complot connu des Maîtres Maçons. Beaucoup ne réalisent pas qu’ils se dirigent vers la trahison si nous persistons dans notre naïveté, en laissant les choses en l’état actuel. Certes il existe de nos jours de nombreuses organisations maçonniques ou paramaçonniques, chacune ayant ses objectifs. Ma préoccupation ne réside pas dans cette prolifération d’organisations, elle est ailleurs. Je ne juge non plus personne ni aucun de ces groupes. Certains y trouvent peut-être leur bonheur.

Ce qui me préoccupe aujourd’hui c’est l’état de la maçonnerie supposée respectueuse de la tradition antique sans altération. Cette maçonnerie a comme ennemi : elle-même !

Ne voulant pas se regarder devant le miroir, elle provoque des séries des défections de ses rangs. Ces défections sont à l’origine de la création des obédiences qui prônent n’importe quelle genre de pratique au détriment du véritable art. La faute n’est pas à ceux qui créent de telles organisations, bien au contraire la responsabilité incombe à ceux qui ont oublié qu’ils ont le devoir de préservation et de transmission, le tout pur et sans tache.

Comment voulez-vous imaginer que le monde extérieur puisse avoir une image positive des entités décriées par la presse à cause des agissements d’une catégorie minoritaire de leurs membres qui, malheureusement jouissent de pouvoirs incommensurables ?
Imaginez-vous des personnes qui ont intégré une organisation par ce qu’elle était réputée noble, y demeurer pendant qu’en son sein règnent : le corporatisme, l’affairisme à un haut niveau à peine voilé, l’arbitraire, les règlements de comptes profanes (suspension, exclusion, radiation des frères qu’on n’aime pas, qu’on jalouse ou avec lesquels on est en conflit dans la vie civile, etc…), alors que de nombreux Frères ainsi exclus incarnent mieux la loyauté ou comprennent mieux notre science que ceux là même qui les ont évincé, lesquels ne comprennent généralement pas grand-chose dans notre art et n’ont pas leur place au sein de notre institution? De tels abus de pouvoir sont-ils supportables ou conformes à la tradition ?
Est-il normal que des frères en difficulté n’obtiennent aucun soutien ni réconfort des membres d’une confrérie qui se dit fraternelle et charitable ?

Quelle est cette maçonnerie régulière qui autorise la constitution sous sa bannière des obédiences à connotation politique ?

Qui confie nos mystères et le maillet à des gens ne les méritant point du tout ? Quelle est cette maçonnerie régulière qui continue à laisser devant ses portes des organisations maçonniques à connotations raciales (maçonnerie blanche et maçonnerie noire aux États- Unis etc…) ? Où sont les principes de l’universalité et de fraternité sans limite ? N’avons-nous pas franchi le siècle des lumières ?

Devons-nous laisser le monopole de la maçonnerie de tradition à ces organisations dites régulières et qui approuvent des décisions non maçonniques prises par des organisations étrangères devenues politisées qu’elles ont elles mêmes constituées ? Doit-on laisser le monopole de la régularité à ceux qui se complaisent en confiant le maillet de la régularité à des personnalités politiques des pays non démocratiques ? A ceux là qui ferment les yeux devant tout ce qu’ils voient de néfaste, bradant la franc-maçonnerie au profit de leurs intérêts non maçonniques ?

Nous répondons non !!!

A nos yeux et dans notre coeur, cette maçonnerie a failli à tous points de vue. En omettant volontairement d’inculquer les valeurs maçonniques à ceux qui ne les connaissent pas, elle a contribué à la création de pseudos organisations maçonniques régulières qui, en réalité ne le sont que de nom.

Notre ferme attachement à la maçonnerie de pure tradition, que nous appelons la maçonnerie de métiers, nous a logiquement guidés dans la voie de la défense de notre art royal. D’où la décision de nous organiser et rassembler autour de notre idéal tout frère soucieux de la préservation des principes de base de la maçonnerie régulière.

D’où la naissance de notre Confédération Internationale de Puissances Maçonniques, constituée par l’ensemble de toutes les grandes Loges de notre confédération. Le plus important pour nous à l’instant, ce n’est pas le nombre de nos membres, plutôt la qualité personnelle de chacun.

Nos objectifs sont clairs. Nos devons redonner force et vigueur à la maçonnerie de tradition, pratiquer l’art selon les textes anciens, préserver l’éthique maçonnique qui a fait ses preuves parmi nos frères des temps anciens, reconnaître au sein de nos obédiences la souveraineté des loges, veiller sur les loges afin qu’il n’y ait pas d’abus par ceux qui les président, sans interférence sur leurs affaires intérieures, n’oubliant jamais que les loges forment l’obédience et non pas le contraire, aussi que ceux qui président les loges puissent jouir pleinement des pouvoirs qui leur sont conférés par les dirigeants de l’ordre sans en abuser.

C’est ainsi que j’indique à ceux qui sont chargés de présider aux destinées de nos loges qu’ils ne devront jamais perdre de vue le sens de leurs obligations. Notre challenge est combattu et le sera aussi longtemps que nos adversaires ne seront pas découragés. Puisque nous en sommes convaincus, désormais nous ne céderons plus rien à personne et ne répondrons plus à aucune attaque de l’extérieur. Tachons de ne pas devenir nos propres ennemis à l’intérieur.

Travaillons pour que nous puissions permettre à de nombreuses personnes de profiter de notre oeuvre et de s’en réjouir. Nous devons faire de nos frères les dignes serviteurs de notre institution et de l’humanité. Mon souhait est que nos frères se retrouvent à tous les échelons de la vie civile et que chacun à son niveau, de par son comportement honorable dans le monde profane, redore le blason de notre franc-maçonnerie.

L’assistance fraternelle doit être vivante parmi nous de tout temps et tous les continents. Encourageons les efforts qui seront récompensés par le travail. Ne cultivons ni l’esprit de la facilité ni celui de la paresse, du despotisme, de la mendicité. La défense de nos intérêts, ceux de nos frères et de leurs familles demeureront parmi nos préoccupations. Nos premiers dirigeants qui sont élus ou nommés en ce jour comptent sur le soutien de chacun de nous. Depuis chaque continent et chaque pays, travaillons main dans la main, consultons-nous régulièrement et coordonnons nos actions pour plus d’efficacité.

J’adresse mes vives félicitations à tous les membres rassemblés autour du Suprême Conservatoire des Rites de Tradition pour les grades symboliques et de Perfections, aux Conseils Maçonniques des Grandes Loges et aux Loges de notre confédération. Je remercie du fonds de mon coeur les frères de la Grande Loge Maçonnique Française de tradition, pour leur participation à ce mouvement, tout en les encourageant à poursuivre sans relâche, malgré les embûches.

Je remercie tous ceux qui me font ainsi confiance, en me confiant des lourdes responsabilités, parmi des Frères plus âgés et plus expérimentés. Je ferai des efforts en continue pour ne jamais vous décevoir. Aux côtés de tous je continuerai à travailler sans relâche pour le développement de notre organisation et son rayonnement en France comme dans le monde.

Rien ne devra plus jamais ébranler notre chaîne d’union.

Que le G.A.D.L.U. nous guide dans toutes nos actions et nous protège tout au long de notre carrière maçonnique et notre vie.

LE GRAND MAÎTRE.

Tableau de loge de la Grande Loge Maçonnique Française de Tradition
– Tableau de loge du 18 ème Siècle –