За ГТМЛФ 

A.L.G.D.G.A.D.L.U. 

 Голема Традиционална Масонска Ложа на Франција

Уважено Братство на Стари, Слободни и Прифатени Sидари

 

 ЗА ГОЛЕМИОТ МАЈСТОР

ПОВЕЛБА НА ГОЛЕМАТА ТРАДИЦИОНАЛНА МАСОНСКА ЛОЖА НА ФРАНЦИЈА 

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ВИСОКИОТ СОВЕТ НА ГУВЕРНЕРИ НА ФРАНЦИЈА 

 ВИСОКИОТ СОВЕТ НА ГУВЕРНЕРИ

 ЗА ГОЛЕМАТА ТРАДИЦИОНАЛНА МАСОНСКА ЛОЖА НА ФРАНЦИЈА